De Coöperatieve Samenleving is op een aantal plaatsen in het land actief aan het leren, experimenteren. Zowel bij aangesloten coöperaties 'in house' als met samenwerkingspartners in diverse programma's.


De Coöperatieve Samenleving participeert in de City Deal 'Waarden van groen en blauw in de stad' en was één van de mede-ondertekenaars van deze City Deal op 31 mei 2016.


Rotterdam

Gebiedscoöperatie Marconia. In Marconia wordt gewerkt aan de circulaire gebieds-herontwikkeling van 30.000 m2 braakliggend terrein in het Rotterdamse Merwe-Vierhaven gebied. Op 2 september 2016 tekenden Gebiedscoöperatie Marconia, het RDM Center of Expertise, het Programmabureau Aan de slag met de Omgevingswet, Coöperatieve Samenleving en diverse eerste organisaties die op Marconia landen een samenwerkingsovereenkomst ter gezamenlijke versterking van het gebied. Burgemeester Aboutaleb was te gast bij Marconia en liet zich graag informeren over de formule; verrichte op terrein van Marconia de openingshandeling van  één van de huurders: Searangers, dat door Marconia naar Rotterdam is gehaald. Marconia helpt Rotterdam zich te herpositioneren als circulaire haven en geeft daar op zijn terrein concreet invulling aan o.a. met Searangers, als hoeder van de wereldzeeën met spilfunctie van Rotterdam.


Rivierenland

Gebiedscoöperatie Rivierenland bouwt aan een regionaal coöperatief ecosysteem gericht op circulaire gebiedseconomie. Deelnemende coöperaties zijn onder meer de Coöperatie ThermoBello in de duurzame wijk Eva-Lanxmeer te Culemborg, Coöperatie 11Duurzaam te Geldermalsen, de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen, De Waardenburght Haaften, het Coöperatief Energie Diensten Bedrijf Rivierenland, Coöperatie Bommelerwaar, Coöperatie Lingewaar en Coöperatie SamenLeven Rivierenland. Bij Coöperatie Bommelerwaar worden spelregels voor coöperatieve gebiedsontwikkeling uitgeschreven terwijl men daar aansluit bij lopende initiatieven voor grootschalige duurzame energie-investeringen en die Bommelerwaar daar graag aan het gebied verbindt. Coöperatie SamenLeven Rivierenland ontwikkelt een prototype voor een coöperatieve oudedagsvoorziening voor ZZP'ers en klein MKB in de regio, waarbij geoormerkte stortingen worden geïnvesteerd in duurzame gebiedsprojecten. Deelnemers ontvangen uitkeringen (te zijner tijd) deels in natura.


Twente

De Coöperatieve Samenleving is één van de zelfopdrachtpartijen in het Programma Baanbrekend Twente. Sinds 2016 worden in nauwe samenwerking met de Gemeente Wierden, Landschap Overijssel, en AOC Oost hier diverse experimenten ontplooid en ondersteund en structuren ingericht om op het publiek-burgerlijk-private speelveld tot een nieuw evenwicht te komen.


Utrecht

In Utrecht zijn we actief op twee platformen: Zorgverslimming Leidsche Rijn en Taxikeur Utrecht. In Utrecht is meer dan zeven jaar publiek-burgerlijke ervaring met het thema van decentralisatie en doordecentralisatie, waarbij de gemeente taken overdraagt aan de georganiseerde ondernemende burgers (pluriforme Utrechtse taxibranche, bestaande uit 14 verschillende culturen, geloven en nationaliteiten: Taxi Utrecht). Wat in de Vogelaarwijken mislukte is hier wel goed gegaan in een Vogelaar sector (straat-taxisector), op basis van de beginselen van universeel goed burgerschap, verankerd van binnen-uit en dienend en verdienend aangeboden aan stadsbestuur en samenleving. De keurmerkorganisatie voor Utrechtse Straattaxi’s (Stichting Taxi Keur Utrecht; STKU) is aangesloten bij De Coöperatieve Samenleving. STKU en gemeente Utrecht onderzoeken de mogelijkheden om STKU meer administratieve taken met betrekking tot de taxi-vergunningverlening voor de gemeente te laten uitvoeren. Afstemming in het kader van Open Overheid kan gewenst zijn.


Op basis van de ervaringen met de taxisector is in het Utrechts Coalitie Akkoord 2014-2018 gekozen om dit voorbeeld van dossier-naar-beleid-ontwikkeling op basis van publiek-burgerlijke samenwerking en borging vaker toe te passen onder andere in de toepassing van zorgverslimming door burgerparticipatie. Hieruit is de Coöperatie Zorgverslimming Leidsche Rijn ontstaan. Ook dit lokaal project / programma van publiek burgerlijke samenwerking heeft de status van Nationaal Voorbeelproject in de Doe Democratie en wordt momenteel na Expert Meetings in de Raad van Utrecht in november 2015 en April 2016 uitgebreid naar Overvecht, Vogelaarwijk van het 1e uur en mede daardoor bij uitstek de plaats waar de Utrechtse aanpak haar maatschappelijke en circulaire meerwaarde kan laten zien. Bekijk hier de video van iniatiefnemer Marco Redeman.Amsterdam

In Amsterdam en elders hebben wij inmiddels veel ervaring met de fijn-afstemming - vanuit verandering en systeemtransitie - met het hervinden van duurzaam evenwicht tussen burgers, overheid en markt. Zo ondersteunen we de Coöperatie Cruquius Circulair bij haar visie voor een circulaire gebiedsontwikkeling van het Cruquius-eiland. Deze voorbeelden zijn deels ook nationaal voorbeeld project onder mede regie van Platform 31 en BZK o.a. in het kader van de Doe Democratie en het wegnemen van knelpunten / hinderlijke regels. Zo bestaat er in de wijk Jeruzalem de Wooncoöperatie Jeruzalem, bestaande uit bewoners, die onder de nieuwe Woningwet van 1 juli 2015 een semi-eigenstandige rechtspositie heeft naast de klassieke Woningbouwcorporatie, om zelf sturing te geven aan de herontwikkeling van de wijk/de sociale woningvoorraad. Deze Wooncoöperatie is op 17 juli 2015 ingeschreven bij de KvK en wordt ondersteund door De Coöperatieve Samenleving.


Learning Labs

Contact: De Coöperatieve Samenleving, Secretariaat: Van Herlaerstraat 1, 5324 EA Ammerzoden, Tel: 06-3614 5231, info@decooperatievesamenleving.nl