De Coöperatieve Samenleving

Welkom!

Op steeds meer plekken vind je ze: bewoners die als verantwoordelijke en ondernemende burgers de handen ineen slaan en vanuit burgerinitiatief hun buurt of regio sociaal en economisch sterker willen maken. Of het nu gaat om lokaal voorzien in duurzame energie, het draaiend houden van een ouderensoos, een braakliggend terrein omploegen tot vruchtbare grond voor korte voedselketens of elkaar als buren helpen.


De Coöperatieve Samenleving versterkt deze burgerinitiatieven. Door hun activiteiten begeven zij zich namelijk op een speelveld, waar voorheen overheid en markt het voor het zeggen hadden. En waar de burger als consument of publiek vooral aan de zijlijn stond. Doordat burgerinitiatieven nu als speler het veld op komen, verandert het speelveld van markt en overheid. Het wordt een nieuw speelveld. Een nieuw speelveld met ook nieuwe spelregels. De Coöperatieve Samenleving helpt hierbij met eigen maatschappelijke ervaring, economische en organisatorische kennis en juridische borging.


Tegelijk werkt De Coöperatieve Samenleving samen met allerlei landelijke en regionale partners aan het verankeren van deze transitiesprong naar een coöperatieve samenleving. Daartoe organiseerde zij eind 2016 - begin 2017 drie werkconferenties op het Geofort Herwijnen, Slot Loevestein en Pakhuis De Zwijger. Het belangrijkste resultaat hiervan was de positionering van het concept van Gebiedswaarde en het Rijnlands Gebiedsarrangement, dat De Coöperatieve Samenleving in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nader uitwerkt. Met dit Gebiedsarrangement ontstaat een nieuw evenwicht tussen publieke, private partijen en gemeenschappen rond de vraagstukken van klimaat, energie, gebiedseconomie, welzijn, zorg enz. In een aantal verbonden gebieden wordt het Gebiedsarrangement momenteel nader onderzocht en uitgewerkt.


De Coöperatieve Samenleving is partner in de City Deal Groene en Blauwe Waarden van de Stad en de Green Deal Aardgasvrije Wijken, was mede-ondertekenaar van het Platform Energy Efficiency Financials (PEEF) op het Springtij Forum 2016, is deelnemer aan de Participatietafel Regionale Netwerken binnen het DuurzaamDoor programma van RVO, schreef mee aan het OIM advies aan het nieuwe kabinet, heeft bijgedragen aan de Inspiratiegids Participatie van het Programma Aan de Slag met de Omgevingswet; leverde een leergebied voor Democratic Challenge Omgevingswet, ondersteunt het programma Transform 1.0 van RVO (verduurzaming van 4 wijken), en faciliteert mede het RVO-programma "Omgeving Ontmoet Omgevingswet". Meer over onze samenwerkingspartners lees je hier.


De Coöperatieve Samenleving is momenteel actief onder meer in de volgende gebieden: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Bommelerwaard/ Rivierenland, Regio Achterhoek, Wierden/Twente, Almere, Breda, Waterpoort, de IJsseldelta, Nieuwkoop/Groene Hart en Holwerd (aan Zee).

Contact: De Coöperatieve Samenleving, Secretariaat: Van Herlaerstraat 1, 5324 EA Ammerzoden, Tel: 06-3614 5231, info@decooperatievesamenleving.nl