Waarom?

Inleiding

De Coöperatieve Samenleving is als coöperatie opgericht op 27 maart 2015 door maatschappelijke professionals, burgers en een groeiend netwerk van coöperaties, verenigd rond de doelstelling van het bevorderen van een 'coöperatieve samenleving' - van, voor en door ons allemaal.


De Coöperatieve Samenleving zet zich in voor circulaire economie en inclusieve samenleving - waarbij we 'het gebied' zien als drager van die economie en samenleving. Vanuit de haarvaten (de mens in zijn/haar eigen vertrouwde leefomgeving) werken aan vernieuwing. Een verniewing die je niet 'voor een ander' doet maar 'samen voor onszelf'. Maar dan wel een inclusief 'zelf': iedereen mag meedoen. Een belangrijk deel van wat we doen, is in feite 'omdenken'. We merken dat de manier waarop we werken, door velen herkend wordt, maar niet meteen 'doorleefd'. Het 'leren' is daarom erg belangrijk, voor iedereen die begint mee te doen en voor ons allemaal. We gebruiken graag 'uitgevonden wielen', maar het passend recombineren vraagt een overzicht en inzicht die niet 'aangeboren' is, om het zo te zeggen. Vanuit het 'oude' perspectief is dit ook niet waarop je logisch uitkomt. Vanuit het 'nieuwe' perspectief wordt de ingezette beweging 'onomkeerbaar'. We leggen het wat verder uit aan de hand van de definiëring van een nieuw speelveld en het Rijnlands Gebiedsarrangement dat we er op ontwikkelen.


Onze statuten met Preambule gaan uitgebreid in op het 'waarom' van De Coöperatieve Samenleving.