Hoe we werken

De Coöperatieve Samenleving fungeert als kennis- en ontwikkelplatform voor ondernemend burgerschap en spant zich in om op een nieuw speelveld een professionele en duurzame economie op te bouwen met en voor ondernemende burgers.


Steeds volgt De Coöperatieve Samenleving een systemische aanpak (modulair en organisch) en draait het om het opbouwen van een menselijk en gelijktijdig bestuurlijk robuust (maar wendbaar!) evenwicht tussen leefwereld en systeemwereld. We werken vanuit behoeften van burgers, geplaatst in de context van maatschappelijke vraagstukken in een met goede governance omgeven leeromgeving.


De coöperatie is er op gericht experimenten te initiëren en programma's uit te rollen ter ondersteuning en borging van samenwerkend burgerinitiatief. We bieden een omgeving aan die burgerinitiatieven beschermt en helpt om versneld te leren.


Dat begint vaak bij het herkennen en benoemen van 'unversele, coöperatieve waarden', deze te vertalen in coöperatief gedrag en daar vervolgens bijpassende coöperatieve structuren bij ontwikkelen. Van het 'zijn' naar het 'doen', maar wel beginnen vanuit zuivere doelstellingen en integriteit.


We helpen passende structuren (vaak coöperatief) te ontwikkelen bij deze gebiedsgerichte initiatieven en kijken daarbij meteen naar de interne en externe borging van deze organisaties. Je wilt niet dat een pril initiatief meteen vastloopt bijv. op onenigheid of doordat een externe partij vanuit onbegrip of eigenbelang een spaak in het wiel steekt.


Vanuit een programma dat we de Coöperatie2daagse zijn gaan noemen, versnellen we de oprichting van coöperaties wanneer daar behoefte aan is, zoals in Amsterdam in april-juni 2015 en het Gelderse Rivierenland in april-juni 2016.


Als het organisatie-raamwerk klaar is, ondersteunen we het feitelijke werk aan de doelstelling van het samenwerkingsinitiatief, o.a. middels de ontwikkeling van 'value cases'. Alles wat we werkend in de praktijk van elkaar kunnen leren en met elkaar delen, versnelt de ontwikkeling enorm.


Bij dit alles beginnen we altijd bij de mens zelf, de samenwerkingspartners en hun omgeving: 'het gebied'. Van daaruit gaan we met een 'modulair' en 'organisch' gestuurd proces aan de slag. Modulair voor wat te plannen is; organisch om aan te sluiten bij de (inter)menselijke dynamiek en bewegingen in de omgeving.


Een belangrijk deel van het werk bestaat uit het bijdragen aan 'behulpzame' wet- en regelgeving, want die was veelal niet geschreven voor burgerinitiatief. Veel van wat De Coöperatieve Samenleving en haar lidcoöperaties doen, is het experimenteren binnen de ruimte die in de wet is ingebouwd, dan wel binnen bijzondere spelregelzones de ontwikkeling te bespoedigen voor nieuwe regels. Bijvoorbeeld aansluitend bij de nieuwe Omgevingswet.


De Omgevingswet past prachtig op dat nieuwe speelveld, juist omdat participatie volledig is ingebakken. En omdat het precies aanhaakt op de nieuwe basis van de economie: het gebied. Met samenwerkingspartners (overheid en bedrijfsleven), allen dienend aan en werkend vanuit de behoeften van het gebied, werken we zo samen aan gestructureerde programma's, tot hun hoogtepunt komend in het Rijnlands Gebiedsarrangement.


Heb je als burgerinitiatief of professional bij een publieke of private organisatie interesse in De Coöperatieve Samenleving, neem dan contact met bestuur@decooperatievesamenleving.nl. .


Contact: De Coöperatieve Samenleving, Secretariaat: Van Herlaerstraat 1, 5324 EA Ammerzoden, Tel: 06-3614 5231, info@decooperatievesamenleving.nl