De Coöperatieve Samenleving

Welkom!

Op steeds meer plekken vind je ze: bewoners die als verantwoordelijke en ondernemende burgers de handen ineen slaan en vanuit burgerinitaitief hun buurt of regio sociaal en economisch sterker willen maken. Of het nu gaat om het draaiend houden van een ouderensoos, een braakliggend terrein omploegen tot vruchtbare grond of elkaar als buren helpen.


De Coöperatieve Samenleving versterkt deze burgerinitiatieven. Door hun activiteiten begeven zij zich namelijk op een speelveld, waar voorheen overheid en markt het voor het zeggen hadden. En waar de burger als consument of publiek vooral aan de zijlijn stond.


Doordat burgerinitiatieven nu als speler het veld op komen, verandert het speelveld van markt en overheid. Het wordt een nieuw speelveld. Een nieuw speelveld met ook nieuwe spelregels. De Coöperatieve Samenleving helpt hierbij met eigen maatschappelijke ervaring, economische en organisatorische kennis en juridische borging.


Tegelijk werkt De Coöperatieve Samenleving samen met allerlei landelijke en regionale partners aan het verankeren van deze transitiesprong naar een coöperatieve samenleving. Zodat een nieuw evenwicht ontstaat tussen publieke, private partijen en gemeenschappen rond welzijn, zorg en economie. Meer over de samenwerkingspartners lees je hier.


De Coöperatieve Samenleving is een coöperatie van ondernemende burgers, maatschappelijke ondernemers en hun coöperaties. Wij werken vanuit zelfopdracht, samenbelang en integriteit verbonden aan universele, coöperatieve waarden. Dat hoort erbij, want als we het op de oude manier blijven doen, blijven we de oude resultaten krijgen.


Contact: De Coöperatieve Samenleving, Postbus 2496, 3500 GL Utrecht, Tel: 06-3614 5231, info@decooperatievesamenleving.nl